EURAXESS SLOVENSKO

Štipendiá a granty

 

 

Portál EURAXESS Jobs je bezplatný a nekomplikovaný nástroj pre nábor výskumných pracovníkov. K dispozícii je množstvo neustále aktualizovaných informácií o voľných pracovných miestach, možnostiach financovania a štipendiách a grantoch v celej Európe. Databáza umožňuje aktívne vyhľadávanie ponúk a na základe zverejnenia vlastného životopisu môžu výskumníkov osloviť pracovníci personálnych oddelení, ktorí hľadajú vhodných adeptov na pracovné pozície v ich výskumnej inštitúcii.

 

Prehľad grantových schém APVV

Prehľad bilaterálnych výziev, v rámci ktorých je možné žiadať o financovanie na rozvoj medzinárodnej výskumnej spolupráce.

 

  • Program Slovenskej akadémie vied SASPRO umožňuje v rámci časti Reintegrácia mobilitu občanov Slovenskej republiky na ústavy SAV. Môže ísť o občanov, ktorí svoju hlavnú činnosť vykonávali v tretej krajine (mimo členských štátov EÚ a pridružených krajín) minimálne tri roky pred podaním prihlášky a ktorí sa zdržiavajú alebo vykonávajú svoju hlavnú činnosť na území Slovenskej republiky maximálne tri mesiace pred podaním prihlášky.

 

  • Financovanie mobility alebo projektu zo zdrojov EÚ:

Opatrenia Marie Sklodowska-Curie

Horizont 2020

Participant Portal

 

  • Verejné výzvy na realizáciu konkrétnych výskumných úloh a analýz pre potreby inštitúcií EÚ

Aktuálne vyhlásené výzvy


Posledná aktualizácia: 20.10.2015

SAIA Štipendiá a granty Sledujte nás na Facebooku Horizont 2020 Výzvy Sprievodca mobilitou výskumných pracovníkov Vstup a pobyt cudzincov na Slovensku - navigácia Euraxess-Reflex Science4Refugees