EURAXESS SLOVENSKO

EURAXESS pre výskumné organizácie a priemysel

Pre organizácie pôsobiace vo výskume, vývoji a priemysle je prístup k najnovším poznatkom v danej oblasti spojený s medzinárodnou spoluprácou jedným zo základných faktorov úspešného rozvoja. V slovenských podmienkach sa však často spomína nedostatok kapacít či nedostatok otvorenosti a prepojenosti vo vzťahu k zahraničnému výskumu a teda určitá izolácia vývoja slovenského výskumu.

Slovenské organizácie pôsobiace vo výskume, vývoji a priemysle (verejné aj súkromné) majú prostredníctvom EURAXESS-u jedinečnú možnosť aktívnejšie sa zapojiť do medzinárodných aktivít v oblasti výskumu. Prijatím zahraničného výskumníka na svojej pôde získava daná organizácia nielen kvalifikovanú pracovnú silu, ale aj obohatenie vo forme spoznania nových prístupov a metód, či získania cennej siete nových kontaktov. Budovaním si špecializovaných medzinárodných tímov zvýšiť efektivitu svojich výskumných projektov a vzdelávanie svojich študentov či zamestnancov.

 

Čo všetko môže vaša organizácia využiť ?

  • Uverejňovať svoje pracovné ponuky po celej Európe či prezerať si výskumníkmi vložené životopisy a vyberať si tak do svojich radov spolupracovníkov zo širšieho spektra kvalitných uchádzačov >>;

 

  • Stať sa prijímajúcou organizáciou a vystavením dohody o hosťovaní zjednodušiť administratívne procedúry pri prijímaní výskumníkov z tretích krajín – ponúknuť výskumníkom možnosť požiadať o prechodný pobyt na účel výskumu a vývoja >>;

 

  • Prijatím európskej Charty a Kódexu výskumných pracovníkov a implementáciou Stratégie v oblasti ľudských zdrojov vo výskume vytvoriť lepšie pracovné podmienky pre svojich zamestnancov a spolupracovníkov >>.
  • Ich úspešným implementovaním získať uznávané označenie „Excelentnosť v oblasti ľudských zdrojov vo výskume“ a tak sa zviditeľniť a zatraktívniť pre výskumníkov >>.

 

Posledná aktualizácia: 27.05.2015

SAIA Štipendiá a granty Sledujte nás na Facebooku Horizont 2020 Výzvy Sprievodca mobilitou výskumných pracovníkov Vstup a pobyt cudzincov na Slovensku - navigácia Euraxess-Reflex Science4Refugees