EURAXESS SLOVENSKO

Spreading Excellence and Crossing the Innovation Divide Conference

23. novembra sa v Bruseli uskutoční konferencia "Spreading Excellence and Crossing the Innovation Divide" ako jedno z oficiálnych podujatí predsedníctva SR v Rade EÚ.

Cieľom konferencie je vytvoriť priestor na diskusiu o excelentnosti v európskom výskumnom prostredí a o príležitostiach, predstavených v rámci rámcového programu Horizont 2020 ako aj v rámci štrukturálnych fondov s cieľom preklenúť rozdiely v inováciách medzi krajinami, regiónmi, výskumnými organizáciami, vysokými školami a podnikmi.

Hlavnými témami konferencie sú:

  • Zmenšovanie bariér pre lepšiu integráciu paneurópskeho vedeckého potenciálu
  • Prvé skúsenosti s nástrojmi na podporu rozširovania účasti v rámci programu Horizont 2020 (ako Teaming, Twinning či ERA Chair)
  • Za horizontmi (diskusia o budúcich plánoch, príležitostiach a výzvach)
 
V prípade záujmu o účasť na konferencii sa môžete zaregistrovať tu.
Podrobný program podujatia nájdete na oficiálnej stránke konferencie.

 

Posledná aktualizácia: 10.10.2016

SAIA Štipendiá a granty Sledujte nás na Facebooku Horizont 2020 Výzvy Sprievodca mobilitou výskumných pracovníkov Vstup a pobyt cudzincov na Slovensku - navigácia Euraxess-Reflex Science4Refugees