EURAXESS SLOVENSKO

Ruth Crawford Mitchell Fellowship pre Čechov a Slovákov

Každoročné štipendium Ruth Crawford Mitchell je otvorené pre Čechov a Slovákov, ktorí majú záujem o výskumný pobyt na Univerzite v Pittsburgu počas zimného semestra 2017 (koniec augusta - polovica decembra 2017). Ponuka je určená odborníkom z akademického, vládneho i súkromného sektora s ukončeným vysokoškolským vzdelaním. Výskumný pobyt nie je určený študentom a nekončí získaním diplomu.

Výška štipendia: 7 000 USD

Uzávierka podávania prihlášok: 30. marec 2017

Viac informácií, vrátane prihlášky na program je dostupných na webovej stránke Pittsburskej univerzity.

Posledná aktualizácia: 05.01.2017

SAIA Štipendiá a granty Sledujte nás na Facebooku Horizont 2020 Výzvy Sprievodca mobilitou výskumných pracovníkov Vstup a pobyt cudzincov na Slovensku - navigácia Euraxess-Reflex Science4Refugees