EURAXESS SLOVENSKO

Reintegrácia slovenských výskumníkov pôsobiacich v zahraničí

Reintegrácia vedecko-výskumných pracovníkov slovenského pôvodu zo zahraničia späť do slovenského prostredia je želaný jav s mnohými pozitívnymi efektmi ako pre zainteresovaných jednotlivcov, tak aj pre celú spoločnosť. Na túto skutočnosť reagoval aj projekt „Brokerské centrum leteckej dopravy pre transfer technológií a znalostí do dopravy a dopravnej infraštruktúry“  realizovaný na Žilinskej univerzite. Jedna z aktivít projektu bola zameraná proces reintegrácie slovenských vedeckých pracovníkov pôsobiacich v zahraničí.

Ambíciou riešiteľov aktivity bolo spraviť dôkladnú analýzu súčasného stavu problematiky na Slovensku a na základe nej podrobný návrh procesu reintegrácie, ktorý by mal byť využiteľný nielen zainteresovanými výskumnými inštitúciami v tomto projekte, ale ľubovoľnou inštitúciou na Slovensku, ktorá prejaví o takýto proces záujem.

Posledná aktualizácia: 21.10.2015

SAIA Štipendiá a granty Sledujte nás na Facebooku Horizont 2020 Výzvy Sprievodca mobilitou výskumných pracovníkov Vstup a pobyt cudzincov na Slovensku - navigácia Euraxess-Reflex Science4Refugees