EURAXESS SLOVENSKO

Príručka: Ako napísať víťazný projekt na individuálnu stáž cez Marie-Curie Sklodowska Actions.

Marie Skłodowska-Curie Actions je významný štipendijný program, ktorý podporuje mobilitu, tréning a kariérny rast výskumníkov. Aj keď pri vypracovaní projektu sú najdôležitejšie kvality a skúsenosti výskumníka, vedieť ako hodnotenie projektu funguje a ktoré časti sú najviac dôležité pri hodnotení je kľúčové. Príručka sa nachádza na stránke: http://horizon2020.lu/Downloads/How-to-write-winning-Marie-Curie-proposals

Posledná aktualizácia: 21.10.2015

SAIA Štipendiá a granty Sledujte nás na Facebooku Horizont 2020 Výzvy Sprievodca mobilitou výskumných pracovníkov Vstup a pobyt cudzincov na Slovensku - navigácia Euraxess-Reflex Science4Refugees