EURAXESS SLOVENSKO

POZOR ZMENA portálu právnych predpisov

Radi by sme Vás upozornili na to, že na webovej stránke Jednotného automatizovaného systému právnych informácií Jaspi - web sa už neaktualizuje sekcia "Predpisy". V prípade potreby vyhľadávania záväzných právnych predpisov je Vám k dispozícii nový právny a informačný portál Slov-Lex.

Portál Jaspi naďalej obsahuje aktualizované databázy znalcov, tlmočníkov a prekladateľov.

Posledná aktualizácia: 21.10.2015

SAIA Štipendiá a granty Sledujte nás na Facebooku Horizont 2020 Výzvy Sprievodca mobilitou výskumných pracovníkov Vstup a pobyt cudzincov na Slovensku - navigácia Euraxess-Reflex Science4Refugees