EURAXESS SLOVENSKO

Kariérny rozvoj výskumníkov na Slovensku a jeho podpora

Čo je dôležité pre kariérny rozvoj výskumníčok a výskumníkov na Slovensku? Čo ich brzdí v kariérnom raste a ako tento rast podporiť? 

To boli kľúčové otázky pracovného workshopu "Kariérny rozvoj výskumníkov na Slovensku a jeho podpora", ktorý sa uskutočnil 6. októbra v Bratislave ako súčasť aktivít projektu REFLEX.

Do diskusie sa zapojili takmer tri desiatky výskumníčok a výskumníkov, zástupcov ich zamestnávateľov ako aj zástupcov organizácií, ktoré výskum na Slovensku financujú a podporujú.

Pozrite si fotografie z podujatia.

Výstupy z workshopu budú už čoskoro zveejnené na stránke projektu.

 

 

Posledná aktualizácia: 21.10.2015

SAIA Štipendiá a granty Sledujte nás na Facebooku Horizont 2020 Výzvy Sprievodca mobilitou výskumných pracovníkov Vstup a pobyt cudzincov na Slovensku - navigácia Euraxess-Reflex Science4Refugees