EURAXESS SLOVENSKO

INCIPIT - doktorandský program v oblasti biovýskumu a biotechnológií

INCIPIT je doktorandský program v oblasti biovýskumu a biotechnológií, spolufinancovaný z prostriedkov grantu COFUND, ktorý je súčasťou Opatrení Marie-Skłodowskej-Curie v rámcovom programe EÚ Horizont 2020. Tento inovatívny a medzisektorový výskumný program vznikol v rámci spolupráce ôsmich výskumných inštitútov Národnej výskumnej rady (Consiglio Nazionale delle Ricerche/CNR), troch univerzít a ďalších partnerov z neziskového a priemyselného sektora.

Je otvorený pre 35 mladých vedeckých pracovníkov s ukončeným druhým stupňom vysokoškolského vzdelania a plynulou znalosťou angličtiny.

Uzávierka prihlášok: 17. marec 2016

Viac informácií o témach projektov, procese prihlasovania a hodnotenia nájdete na stránke programu.

Posledná aktualizácia: 23.02.2016

SAIA Štipendiá a granty Sledujte nás na Facebooku Horizont 2020 Výzvy Sprievodca mobilitou výskumných pracovníkov Vstup a pobyt cudzincov na Slovensku - navigácia Euraxess-Reflex Science4Refugees