EURAXESS SLOVENSKO

Európsky inovačný a technologický inštitút: Výzva na predkladanie návrhov - Znalostné a inovačné spoločenstvá

Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) otvoril výzvu na predkladanie návrhov v kategórii tzv. Znalostných a inovačných spoločenstiev (ZIS) v dvoch tematických oblastiach:

1. Food4Future - udržateľný dodávateľský reťazec od zdrojov k spotrebiteľom

2. Výroba s pridanou hodnotou

EIT bol vytvorený v roku 2008 s cieľom:

  • podporiť udržateľný rozvoj a konkurencieschopnosť v Európe;
  • posilniť inovačné schopnosti členských štátov EÚ a
  • vychovávať podnikateľov zajtrajšia a pripravovať prostredie na nasledujúce prelomové inovácie.
 
EIT je prvou iniciatívou Európskej únie, ktorá slúži na integráciu všetkých troch zložiek tzv. Znalostného trojuholníka (inštitúcie vyššieho vzdelávania, výskum a súkromný sektor). Integrácia sa uskutočňuje prostredníctvom tzv. Znalostných a inovačných spoločenstiev (ZIS), ktoré sú vytvárané ako partnerstvá vysokých škôl, výskumných inštitúcií, súkromných spoločností a ďalších partnerov, zúčastnených v inovačnom procese. Hlavným cieľom je riešenie spoločenských výziev prostredníctvom vývoja produktov, služieb a postupov a podporovania ľudí s inovačným potenciálom. 
 
Dôležité dokumenty

Call for Proposals

Evaluation Criteria

Framework of Guidance

Uzávierka na podávanie žiadostí: 14. júl 2016 (17:00 bruselského času)

 

Zdroj: http://eit.europa.eu/

Posledná aktualizácia: 10.02.2016

SAIA Štipendiá a granty Sledujte nás na Facebooku Horizont 2020 Výzvy Sprievodca mobilitou výskumných pracovníkov Vstup a pobyt cudzincov na Slovensku - navigácia Euraxess-Reflex Science4Refugees