EURAXESS SLOVENSKO

Európska komisia spustila iniciatívu "Science4refugees"

Európska komisia predstavila začiatkom októbra novú iniciatívu, ktorej cieľom je pomôcť výskumníčkam a výskumníkom, ktorí v súčasnosti do Európy prichádzajú ako utečenci a žiadatelia o azyl, nájsť možnosti pracovného uplatnenia na výskumných inštitúciách v krajinách Európskej únie.

Iniciatíva "science4refugees" využíva portál pracovných ponúk vo výskume Euraxess Jobs ako nástroj na sprostredkovanie kontaktu medzi  výskumníkmi z radu utečencov  a inštitúciami, ktoré výskumníkov zamestnajú. Výskumné inštitúcie registrované na portáli jobs.eu môžu svoje ponuky, otvorené pre výskumníkov z radov utečencov a žiadateľov o azyl  označiť logom science4refugees“ a prezentovať tak svoju podporu tejto iniciatíve. Medzi podporovateľmi iniciatívy je v súčasnosti okrem iného aj Liga európskych výskumných univerzít (LERU)

Iniciatíva slúži výlučne ako nástroj na uľahčenie procesu sprostredkovania pracovných ponúk vo výskume a nezakladá žiadne osobitné postupy v zamestnávaní výskumníkov z radov utečencov a žiadateľov o azyl. Náborový proces musí byť realizovaný v súlade s pravidlami národnej legislatívy a princípmi transparentného náboru zamestnancov.

 

 

Posledná aktualizácia: 21.10.2015

SAIA Štipendiá a granty Sledujte nás na Facebooku Horizont 2020 Výzvy Sprievodca mobilitou výskumných pracovníkov Vstup a pobyt cudzincov na Slovensku - navigácia Euraxess-Reflex Science4Refugees