EURAXESS SLOVENSKO

EURAXESS UniverCITY tour 2016: Spoznávajte s nami univerzitné mestá Slovenska a stretnite ďalších zahraničných výskumníkov

Ste zahraničný výskumník, doktorand či vysokoškolský učiteľ?

Prijmite naše pozvanie a zúčastnite sa našich neformálnych stretnutí. Spoznajte kúsok Slovenska a stretnite ďalších zahraničných výskumníkov pôsobiacich na Slovensku. V piatich slovenských mestách je pre Vás pripravená prehliadka mesta a malé pohostenie v miestnej reštaurácii (viac informácií tu na plagáte podujatia).

Účasť na stretnutiach je BEZPLATNÁ pre zahraničných výskumníkov, doktorandov a vysokoškolských učiteľov. Navštíviť môžete aj viacero podujatí organizovaných v priebehu októbra 2016, v rôznych mestách, podľa individuálneho záujmu. Vítaní sú aj partneri a rodinní príslušníci. Účastníci si v prípade potreby hradia cestovné výdavky a ubytovanie.

Účasť na stretnutí je možná len na základe registrácie. Registrácia prebieha prostredníctvom jednoduchého on-line formulára, ktorý nájdete nižšie. Pre viac informácií o stretnutiach môžete kontaktovať aj naše regionálne pracovisko v danom meste.

 

Podujatia v októbri 2016:

 

Aktuálne informácie o podujatiach budeme zverejňovať na tomto portáli alebo našej facebookovej stránke www.facebook.com/euraxess.sk.

 

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Tím Euraxess Slovensko

 

Euraxess je iniciatívou Európskej Komisie. Sieť servisných centier EURAXESS Slovensko je financovaná z prostriedkov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Posledná aktualizácia: 27.10.2016

SAIA Štipendiá a granty Sledujte nás na Facebooku Horizont 2020 Výzvy Sprievodca mobilitou výskumných pracovníkov Vstup a pobyt cudzincov na Slovensku - navigácia Euraxess-Reflex Science4Refugees