EURAXESS SLOVENSKO

16 doktorandských pozícií na Univerzite Deusto

Univerzita Deusto s podporou a spolufinancovaním zo strany Európskej komisie otvára 16 doktorandských pozícii. Prvých osem kandidátov príjme na základe výzvy spustenej vo februári 2016, zvyšných osem o rok. 

Títo mladí výskumníci budú mať počas troch rokov možnosť pôsobiť vo vysoko profesionálnom, medzinárodnom, medzidisciplinárnom a medzisektorovom výskumnom prostredí. Kandidáti musia mať ukončený druhý stupeň vysokoškolského vzdelania v odbore relevantnom pre zvolenú tému, vynikajúce akademické výsledky, znalosť angličtiny aspoň na úrovni C1 a ak je to nevyhnutné na realizáciu ich výskumného návrhu, aj adekvátnu znalosť španielčiny.

Témy doktorandských programov sú zaradené do štyroch oblastí:

- Zdravie a dobré životné podmienky
- Ľudské práva, mier a riešenie konfliktov
- Udržateľný rozvoj a inovácie
- Vzdelávanie (vrátane celoživotného vzdelávania)

 

Uzávierka prihlášok: 8. apríl 2016 (17:00 CET)

Začiatok realizácie doktorandského štúdia: 1. október 2016

Viac informácií o podmienkach programu, prihlasovaní a výberovom procese nájdete na webovej stránke univerzity Deusto.

Posledná aktualizácia: 17.02.2016

SAIA Štipendiá a granty Sledujte nás na Facebooku Horizont 2020 Výzvy Sprievodca mobilitou výskumných pracovníkov Vstup a pobyt cudzincov na Slovensku - navigácia Euraxess-Reflex Science4Refugees