EURAXESS SLOVENSKO

Aktuality

 

 

 

Ruth Crawford Mitchell Fellowship pre Čechov a Slovákov
Štipendium pre českých a slovenských odborníkov z akademického, vládneho i súkromného sektora.

Medzinárodný workshop „Career Choice: Researcher“, 9. 11. 2016, Bratislava
Registrácia na medzinárodný workshop je otvorená.

Spreading Excellence and Crossing the Innovation Divide Conference
Prihlasovanie na konferenciu otvorené

EURAXESS UniverCITY tour 2016: Spoznávajte s nami univerzitné mestá Slovenska a stretnite ďalších zahraničných výskumníkov
Ste zahraničný výskumník, doktorand či vysokoškolský učiteľ? Prijmite naše pozvanie a zúčastnite sa neformálnych stretnutí. Spoznajte kúsok Slovenska a stretnite ďalších zahraničných výskumníkov pôsobiacich na Slovensku.

Ako podporovať rodovú rovnosť vo vede na Slovensku?
Srdečne Vás pozývame na prednášku venovanú podpore rodovej rovnosti vo vede. Príďte si vypočuť krátke prednášky o nástrojoch, ktoré na podporu rodovej rovnosti vo vede využívajú v susednom Česku a Rakúsku a diskutovať o možnostiach ich praktického uplatnenia v kontexte Slovenska.

INCIPIT - doktorandský program v oblasti biovýskumu a biotechnológií
18 doktorandských pozícií v prvej výzve spoločného programu talianskych výskumných inštitúcií

16 doktorandských pozícií na Univerzite Deusto
Baskická univerzita príjme tento rok prvých osem kandidátov na špičkové PhD štúdium

Európsky inovačný a technologický inštitút: Výzva na predkladanie návrhov - Znalostné a inovačné spoločenstvá
Výzva na predkladanie návrhov - Znalostné a inovačné spoločenstvá ovorená!

Európske univerzity pomáhajú utečencom

Európska komisia spustila iniciatívu "Science4refugees"

Kariérny rozvoj výskumníkov na Slovensku a jeho podpora
Národný pracovný workshop v rámci projektu REFLEX sa uskutočnil 6. októbra v Bratislave

POZOR ZMENA portálu právnych predpisov

Reintegrácia slovenských výskumníkov pôsobiacich v zahraničí

Projekt REFLEX: Ako podporiť výskumníkov v ich kariérnom rozvoji?
V januári tohto roku odštartovala realizácia projektu REFLEX. Jeho cieľom je vytvorenie adaptabilného modelu komplexných služieb na podporu kariérneho rozvoja výskumných pracovníčok a pracovníkov bez ohľadu na sektor a disciplínu, v ktorých pôsobia, či kariérne cesty, ktoré sledujú.

Nová navigácia vstupu a pobytu cudzincov tu!

Príručka: Ako napísať víťazný projekt na individuálnu stáž cez Marie-Curie Sklodowska Actions.

Nový EURAXESS leták

Nové: Interaktívny sprievodca pobytom cudzincov na Slovensku - Zistite postupy pri príchode zahraničných výskumníkov

Máte záujem o výskumnú mobilitu v zahraničí? Nájdite možnosti v našej databáze štipendií a grantov na http://granty.saia.sk

Stratégia ľudských zdrojov pre výskumných pracovníkov vedúca k udeleniu označenia "HR Excellence in Research"

Posledná aktualizácia: 10.10.2016

SAIA Štipendiá a granty Sledujte nás na Facebooku Horizont 2020 Výzvy Sprievodca mobilitou výskumných pracovníkov Vstup a pobyt cudzincov na Slovensku - navigácia Euraxess-Reflex Science4Refugees