EURAXESS SLOVENSKO

Kontakt

Servisné centrá EURAXESS na Slovensku

 

Bratislava

Servisné centrum EURAXESS pri SAIA, n. o.
Sasinkova 10
812 20 Bratislava 1

tel.: 02/5930 4700, 5930 4711 -  ústredňa
fax: 02/5930 4701
e-mail: euraxess@saia.sk

Mgr. Mária Sásová, maria.sasova@saia.sk, tel. 02/5930 4734
Mgr. Lukáš Marcin, lukas.marcin@saia.sk, tel. 02/5930 4733

Mgr. Janka Kottulová, PhD., janka.kottulova@saia.sk, tel. 02/5930 4758
Katarína Košťálová, katarina.kostalova@saia.sk, tel. 02/5930 4711
PaedDr. Karla Zimanová, PhD. - rodičovská dovolenka

 

Banská Bystrica

SAIA, n. o., regionálne pracovisko Banská Bystrica
Tajovského 51
974 01 Banská Bystrica

Ing. Denisa Voskárová
tel./fax: 048/4137 810
e-mail: saia.bbystrica@saia.sk

 

Košice

SAIA, n. o., regionálne pracovisko Košice
Boženy Němcovej 32
040 01 Košice

Ing. Zuzana Kalináčová
tel.: 055/6325 418
e-mail: saia.kosice@saia.sk

 

Nitra

SAIA, n. o., regionálne pracovisko Nitra
Univerzita Konštantína Filozofa
Trieda Andreja Hlinku 1
949 74 Nitra

Mgr. Beáta Košťálová
tel./fax: 037/6408 187
e-mail: saia.nitra@saia.sk

 

Žilina

SAIA, n. o., regionálne pracovisko Žilina
Univerzitná 25
010 08 Žilina

Mgr. Dominika Kacejová
tel.: 0948 291 667
e-mail: saia.zilina@saia.sk

SAIA Štipendiá a granty Sledujte nás na Facebooku Horizont 2020 Výzvy Sprievodca mobilitou výskumných pracovníkov Vstup a pobyt cudzincov na Slovensku - navigácia Euraxess-Reflex Science4Refugees