EURAXESS SLOVENSKO

SLOVENSKO PRE VÝSKUMNÍKOV

Vitajte na portáli EURAXESS Slovensko!

Poskytujeme bezplatné informácie a poradenstvo výskumníkom, ktorí uvažujú o výskumnom pobyte v zahraničí, aj organizáciám, ktoré majú záujem prijať na svoje pracovisko výskumníkov - prostredníctvom tohto portálu aj pomocou národných servisných centier EURAXESS.

Slovenská verzia portálu je určená: slovenským výskumníkom, ktorí uvažujú o výskume v zahraničí aj slovenským organizáciám a inštitúciám, ktoré sa zaoberajú výskumom a vysielajú a prijímajú výskumných pracovníkov.

Anglická verzia portálu je určená: zahraničným výskumníkom, ktorí uvažujú o pôsobení na Slovensku (vrátane napr. výskumníkov z Česka) aj slovenským organizáciám a inštitúciám, ktoré sa zaoberajú výskumom a prijímajú výskumných pracovníkov zo zahraničia.

Servisné centrá EURAXESS na Slovensku

Pracovné príležitosti

SAIA Štipendiá a granty Sledujte nás na Facebooku Horizont 2020 Výzvy Sprievodca mobilitou výskumných pracovníkov Vstup a pobyt cudzincov na Slovensku - navigácia Euraxess-Reflex Science4Refugees